2017-04-11 ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хувиарласан секторын дагуу компаниас тогтоосон үнээр бараа, бүтээгдэхүүнийг харилцагчдад хүргэх, үйлчлэхШинэ харилцагч олох, бүтээгдэхүүний түгээлт, төрөлжилтөнд анхаарах, сайжруулах