2017-04-22 борлуулалтын менежер -1

Байгууллагын харилцагчид болон гэрээг хариуцан ажиллана. Сар бүр төлөвлөгөө гаргаж сарын эцэст төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнүүлнэ. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу аж

2017-04-21 Эх бэлтгэгч, Дизайнер ажилд авна.

Эх бэлтгэгч, Дизайнераар төгссөн хүн яаралтай.

2017-04-12 Автын механикаар төгссөн засварчин -5

Авто машины тос тосолгоо техник үйлчилгээ хийдэг, агрегат хийдэг байх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2017-03-31 Харуул

АБТ-д заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2017-03-09 Үйлчлэгч -1

АБТ-д заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2017-02-12 Автын чиглэлийн дэлгүүрт худалдагч-1

АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.