2017-04-27 Тооцооны нягтлан бодогч авна

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-18 Гадаад харилцааны менежер

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-13 Маркетингийн менежер

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-12 Тооцооны нягтлан бодогч авна

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-03-28 - Борлуулалт хариуцсан ахлах менежер

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-03-28 Программист ажилд авна

- Компаний  программ хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

2017-03-09 Харуул хамгаалалтын ажилтан

- Ажлын байрны тодорхойлолтон дахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-03-03 Борлуулалт хариуцсан ахлах менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу  ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-03-03 Худалдааны төлөөлөгч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-02-08 Гадаад харилцааны менежер

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.