2017-05-17 Зөвлөн халамжлагч /Зээлийн эдийн засагч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг

2017-04-17 Цогц борлуулалт хөгжүүлэгч

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд шаардлагатай судалгаануудыг макро/микро түвшинд хийх, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ с

2017-04-10 Бүтээгдэхүүн дэлгэрүүлэгч /Борлуулалтын ажилтан/

Банкны цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах, борлуулах, хэрэглэгчээ халамжлах ажил үүрэг гүйцэтгэх