2017-05-26 ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

Захирлын шууд удирдлаганд өдөр тутмын ажлыг нь зохион байгуулах, цэгцлэх, төлөвлөх, туслахаар ажиллана.

2017-05-23 МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Эмийн маркетингийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллана. 

2017-05-23 ЭМЗҮЙЧ МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан ажил үүргүүд

2017-05-17 МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүд, дотоод сүлжээний хэвийн, байнгын найдвартай ажиллагааг хангах Камержуулалт хийх чадвартай

2017-04-24 Эмийн сангийн эрхлэгч, жор баригч

Эм зүйч/эрхлэгч/ нь касс, худалдааны зөвлөх, үйлчилгээний ажилтны ажил үүргийг удирдах, чиглүүлэх, сургахЭм зүйн мэргэжилтэний ёс зүйн дүрмийг баримтлан, эм барих үйл ажиллагааг хуулийн дагуу гүйцэ

2017-04-24 Эмийн сан хариуцсан хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилланаКомпаний стратеги төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагааг уялдуулахКомпаний соёлыг сайжруулах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхХүний нөөцийн тогтвор

2014-05-13 Шинэ эмийн сангуудад худалдагч, касс ажилд яаралтай авна

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх ба хариуцсан эмийн сангийнхаа бүх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.