2017-04-27 Реле хамгаалалт, цахилгааны инженер

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

2017-04-27 Борлуулалтын мэргэжилтэн

Компанийн борлуулалтын бодлого, стратеги, чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулахБүтээгдэхүүний танилцуулга хийх, сурталчилгаа явуулах, захиалга авах, борлуулалт хийх, судалгаа хийх, борлуулал

2017-04-27 Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Компанийн баримт бичгийг архивлах, хадгалах үйл ажиллагааг хариуцах

2017-04-27 Борлуулалт, маркетингийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагууБүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх процессийг удирдан зохион байгуулах

2017-04-17 Цахилгааны инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу өндөр хүчдэлийн дэд өртөө тоноглол угсралт хариуцсан

2017-04-17 Борлуулалтын ажилтан

Компанийн борлуулалтын бодлого, стратеги, чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулахБүтээгдэхүүний танилцуулга хийх, сурталчилгаа явуулах, захиалга авах, борлуулалт хийх, судалгаа хийх, борлу

2017-04-17 Тоног төхөөрөмжийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-06 Тогооч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу Ажилчдын хоолыг эрүүл аюулгүй, амт чанартай бэлтгэн хүргэх 

2017-04-05 Үйлчлэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу цехийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх

2017-03-09 Чанарын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг Чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог үр нөлөөтэйгээр хэрэгжүүлж, удирдан чиглүүлж, тасралтгүй сайжруулах, холбогдох бичиг баримтуудыг боловс