2014-12-15 Radio and CCTV Engineer

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Radio and CCTV Engineer position to work at its based in Site (Durvuljin, Z

2014-12-12 HR Training and Development Coordinator

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for Training and Development Coordinator position to work at UB office and Site (

2014-12-10 Сантехникч

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь ээлжийн хувиараар уурхайд ажиллах Сантехникч ажилд авна: Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: • Сантехникийн шугам хоолой болон насосны засвар, үйлчилгээ хийх;• Үзлэг шалтга

2014-12-05 Senior Contract Lawyer

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Senior Contract Lawyer term-limited position to work at its Ulaanbaatar Off

2014-11-06 Боловсруулах Үйлдвэрийн Ээлжийн Ахлах Мэргэжилтэн

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Боловсруулах Үйлдвэрийн Хэлтэс нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбайд ээлжит графикаар ажиллах Ээлжийн Ахл

2014-11-06 Боловсруулах үйлдвэрийн технологич

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Боловсруулах Үйлдвэрийн Хэлтэс нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбайд ээлжит графикаар ажиллах Боловсруула

2014-10-22 Accountant

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Accountant position to work at our UB Office:Duties & Responsibilities:•

2014-02-10 НАРИЙН ХЭМЖИЛТ, АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ТЕХНИКЧ

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Боловсруулах Үйлдвэрийн Хэлтэсээлжит графикаар ажиллах Нарийн Хэмжи

2014-02-07 Цахилгаан Үүсгэврийн Техникч

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Цахилгаан Үүсгэврийн Техн

2014-01-27 ЦАХИЛГААНЧИН

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Барилгын Хэлтэст Хөлсөөр Ажиллах гэрээгээр Цахилгаанчин ажилд ур