2015-11-13 HUMAN RESOURCES (HR) OFFICER

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Human Resources Officer position to work at its based in Site (Durvuljin, Z

2015-10-16 IT Engineer at Site

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Information Technology Engineer position to work at its based in Site (Dur

2015-09-24 Purchase Officer

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Purchase Officer position to work at its based at Site (Durvuljin, Zavkhan

2015-09-24 Цахилгаан Үүсгэврийн Техникч

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Цахилгаан Үүсгэврийн Тех

2015-09-14 IT Engineer at Site

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Information Technology Engineer position to work at its based in Site (Dur

2015-09-01 IT Engineer

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Information Technology Engineer position to work at our UB Office:Duties &

2015-08-18 Механик засварчин

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь ээлжийн хувиараар уурхайд ажиллах усан халаалтын DZL-2.1, DZL-7 зуух түүний дагалдах тоног төхөөрөмжүүд болон дулаан хангамжийн системийн засвар үйлчилгээ, угсралт хийх м

2015-08-10 Дулааны станцын ахлах мэргэжилтэн

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь ээлжийн хувиараар уурхайд ажиллах Уурхайн дулааны станцын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна:

2015-08-03 Site Accountant

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Site Accountant position to work at its based on Site (Durvuljin, Zavkhan A

2015-06-08 Хөнгөн Тэрэгний Механик

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Хөнгөн Тэрэгний Механик