2015-06-19 Site Accountant

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Site Accountant position to work at its based on Site (Durvuljin, Zavkhan

2015-06-19 Site Accountant

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Accountant position to work at its based on Site (Durvuljin, Zavkhan Aimag

2015-06-08 Хөнгөн Тэрэгний Механик

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Хөнгөн Тэрэгний Механик

2015-06-08 Хүнд Машин Механизмын Механик

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Хүнд Машин Механизмын Ме

2015-06-08 Цахилгаан Үүсгэврийн Техникч

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэст ээлжит графикаар ажиллах Цахилгаан Үүсгэврийн Тех

2015-05-08 Health and Safety Coordinator

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Health and Safety Coordinator position to work at its based in Site (Durvul

2015-04-23 Health and Safety Trainer

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for a Health and Safety Trainer position to work at its based in Site (Durvuljin,

2015-04-23 Хүнд машин механизмын засварчин

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК–ийн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Баян Айраг Төслийн талбай дахь Засварын Хэлтэстээ 28/14 графикаар ажиллах дараах мэргэжилтнүүдийг

2015-04-10 Боловсруулах Үйлдвэрийн Механик Засварчин

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийхШалгалт явуулан тоног төхөөрөмжийн элэгдлийг хянах

2015-03-16 Accountant

Bayan Airag Exploration LLC, a mining company conducting exploration and project development, is inviting applications for an Accountant position to work UB office and regular travel to Site (Durvulji