2017-05-10 ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Орон нутагт шинэ харилцагч нээх, гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээ хэлцлийн дагуу хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

2017-04-25 БАГ ӨМСӨХ /цагийн ажилтан/

Брэндийн баатарын хувцас, баг өмсөж хөтөлбөрт арга хэмжээнүүдэд оролцох

2017-04-18 АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-04-17 ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Орон нутагт шинэ харилцагч нээх, гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээ хэлцлийн дагуу хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

2017-03-21 ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ-эмэгтэй

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-03-17 ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-01-26 ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-01-05 МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-01-03 БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2016-12-21 Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер /Ресторан/

Рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан  мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах, заалны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийг сэтгэл ханамжтай байлгах, хүний н