2017-04-26 Ресторан хариуцсан Ерөнхий менежер

- Салбарын үйл ажиллагаа болон ажилчдыг удирдан зохион байгуулах

2017-04-26 Салбар хариуцсан Ерөнхий менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2017-04-21 Тооцооны нягтлан бодогч

Албан тушаалын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ

2017-04-20 Ээлжээр ажиллах Касс

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-20 Ресторан хариуцсан менежер

Салбарын хүний нөөцийг удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааг стандартын дагуу мөрдөн, салбарын борлуулалтын хангаж ажиллах

2017-04-20 Рестораны Зохион байгуулагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-19 24 цагийн кафед ур чадвартай Зохион байгуулагч

1. Үйлчилгээний стандартын дагуу үйлчилгээний ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, мөрдүүлэх 2. Салбар нээх, хаах хуудас болон салбар дээр өдөр бүр хөтлөгдөх бичиг баримтыг хөтлөх 3. Өдөр ту

2017-04-17 Касс

Рестораны кассын үүрэг гүйцэтгэнэ

2017-04-06 Монгол хоолны ресторанд тогооч

1. Батлагдсан технологи картын дагуу хоолыг амт чанартай хурдан шуурхай хийх 2.Хоолны бэлтгэл ажлаа чанартай хийж чанартай хоолоор үйлчлэх

2017-04-05 Зохион байгуулагч

1. Үйлчилгээний стандартын дагуу үйлчилгээний ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, мөрдүүлэх 2. Салбар нээх, хаах хуудас болон салбар дээр өдөр бүр хөтлөгдөх бичиг баримтыг хөтлөх 3. Өдөр ту