2017-05-26 Эм зүйч ажилд урьж байна. /Цалин, урамшуулал зах зээлд өрсөлдөхүйц/

Эмийн бөөний төвд Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-05-26 Эмч мэргэжилтэй менежер, эмч төлөөлөгч тус тус ажилд урьж байна.

Эмийн импортын компанид эмийн зах зээл хөгжүүлэлт, шинэ, шаардлагатай эмийг гадаадаас импортлох, шинэ эмийн брэнд менежер хийх

2017-05-26 Эмч мэргэжилтэй менежер, эмч-төлөөлөгч тус тус ажлын байранд урьж байна.

Эмийн импортын компанид эмийн зах зээл хөгжүүлэлт, шинэ, шаардлагатай эмийг гадаадаас импортлох, шинэ эмийн брэнд менежер хийх

2017-05-26 Дэд захирал, Ахлах менежер ажилд авна

Эмийн импортын компанид зах зээл хөгжүүлэлт, импорт, шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт болон борлуулалт нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах

2017-05-26 Алтай центр худалдааны төвийн зохион байгуулагч-менежер

Худалдаан төвийн өдөр тутмын ажлыг хөтлөн явуулах, түрээслэгчид болон үйлчлүүлэгчдийн сонирхолыг холбох, нэгдсэн маркетинг зар сурталчилгаа эрхлэх болон түрээслэгчдийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажилл

2017-05-26 Эм зүйч ажилд авна /Цалин өндөр/

ЭХНБайгууллагын менежер, бөөний төвийн менежер, эд харицагч туршлагатай эмийн сангийн дефектор

2017-05-26 Эмч мэргэжилтэй менежер, эмч төлөөлөгч тус тус ажилд урьж байна.

Эмийн импортын компанид эмийн зах зээл хөгжүүлэлт, шинэ, шаардлагатай эмийг гадаадаас импортлох, шинэ эмийн брэнд менежер хийх

2017-05-26 ЭМ ЗҮЙЧ АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.. /ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ӨНДӨР/

Эмийн бөөний төвд менежер хийх.

2017-05-26 Эм зүйч ажилд авна /Цалин өндөр/

Эмийн бөөний төвд АБТ-ын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-05-26 ЭМ ЗҮЙЧ ажилд урьж байна. /Цалин өндөр/

Эм зүйчийн АБТ-ын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.