2017-04-25 Хүний нөөцийн менежер

Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг төлөвлөж, удирдан зохион байгуулах,Ажилтан сонгон шалгаруулах процессыг удирдах, чадварлаг баг хамт олныг бүрдүүлэх, Компанийн дүрэм журмын хэрэгжилтийг

2017-04-20 Дэлгүүрийн эрхлэгч

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон гүйцэтгэлд хяналт тавьж, түүн дээр дүн шинжилгээ хийн сайжруулалт хийж ажиллах. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх талаар идэвхи санаачлага гаргах ажлыг удирдан з

2017-04-17 Нэрийн барааны дэлгүүрт борлуулагч

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, мэдээлэл өгөх, борлуулахАжлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

2017-04-17 Борлуулалтын менежер

- Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн судалгаанд үндэслэн үйлдвэрлэл борлуулалтын зохистой харьцааг жигд хангах, хэрэглэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, шинэ зах зээлийг нээж илрүүлэх

2017-04-17 Гадаад худалдааны менежер

Компанийн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд борлуулах, сурталчилах, шинээр зах зээл нээх, бүтээгдэхүүний эрэлт болон нийлүүлэлтийн зохистой харьцааг жигд хангах, хэрэглэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүн нийл

2017-04-17 Тооцооны нягтлан бодогч

Хамтарч ажилладаг байгууллагуудтай тооцоо нийлж, борлуулалттай холбоотой гүйлгээ хийх, санхүүгийн өдөр тутмын тайлангуудыг бэлтгэхБусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-03-29 Чанарын удирдлагын хэлтсийн ахлах менежер

ХАБЭАхуйн тухай хуулийг Компанид хэрэгжүүлэхХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журам гаргах, боловсруулахХАБЭА үзлэг шалгалтанд хяналт тавихISO 9001-2015 компанид нэвтрүүлэхэд холбогдох дүрэм журам боловсруу

2017-01-18 Ахлах нягтлан бодогч

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.