2017-04-24 АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕР

- Барилгын талбайн үйл ажиллагааг уялдуулсан хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх- Барилгын хууль тогтоомж, ажлын гүйцэтгэл, чанар, өртөг, аюулгүй байдлын стандартыг дагаж мөрдөх.- Өдөр тутмын ажлын бо

2017-04-24 БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл ба чанарт хяналт тавьж ажиллана.

2017-04-24 МАЛ АЖ АХУЙ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн аж ахуйн малын ашиг шим, үржлийн бүхий л үйл явцыг хариуцаж, чанарыг сайжруулах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, бэлчээр, тэжээлийн ашиглалт, хангамжийг нэмэгд

2017-04-24 БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ /Шинэ төгссөн/

- Барилга угсралтын ажил явагдаж байгаа талбайн зохион байгуулалтыг хангах- Туслан гүйцэтгэгч компаниудын ажлын уялдааг хангах - Барилгын техник, технологийн ажлыг ашиглалт, угсралтын зохих заавар, дү

2017-04-24 БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН /ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН/

Шинэ орон сууцны борлуулалтыг шуурхай, найдвартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх, тайлагнах, маркетингийн төлөвлөгөөнд санал оруулах, төлөвлөсөн борлуулалтыг дэмжих ажлуудыг хэрэгжүүлэх, хэрэглэ

2017-04-24 ХАБЭА-н АХЛАХ АЖИЛТАН

- Барилга угсралтын ажилд ХАБЭА-н ажилтнуудыг Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг сахин биелүүлэх, хангахад мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хянах- Барилга үйлдвэрлэлийн явцад гарч болзошг

2017-04-24 САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Монгол улсын барилгын стандарт, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу барилгын сантехникийг угсрах ажлыг хийж гүйцэтгэх ажилтнуудыг мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, өдөр тутм

2017-04-24 ЭМЧ /ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/

- Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын аюулгүй ажиллагааны менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтны аюулгүй байд

2017-04-19 НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг