2017-05-25 Маркетингийн менежер

Телевизийн үйлдвэрлэлтэй шууд холбогдон, телевизийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2017-05-25 Эвлүүлэгч

Хариуцсан нэвтрүүлгийн эвлүүлгийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2017-05-22 Архивын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу.

2017-05-15 Рекламны ажилтан

Телевизийн реклам сурталчилгааг дуу түвшний мэдрэмжтэйгээр эвлүүлж эфирт нийлүүлэх

2017-04-12 Телевизийн инженер

Телевизийн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллахТехник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангаж, түүнээс урь

2017-04-12 Нярав

Захиалсан хангамжийн бараа материал, эд хөрөнгийг тоо хэмжээний дагуу бүрэн бүтэн хүлээн авах, хадгалалтын стандарт шаардлага , эмх цэгцийн зааврын дагуу чанар, өнгө үзэмжийг алдагдуулахгүй хадгалж

2017-03-28 Тайзны мужаан

Тайз засалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх

2017-03-16 Гадаад харилцааны ажилтан

Удирдлагуудтай хамтран ажиллаж гадаад харилцаа, гадаад худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, холбогдох тайлан мэдээг удирдах албан тушаалтанд танилцуулах

2017-03-15 Жолооч

Телевизийн үйлчилгээний автомашин жолоодох, хариуцсан техник хэрэгслийг ариг гамтай, ашиглалтын горимын дагуу эдэлж хэрэглэх

2017-03-09 Борлуулагч

Барааг борлуулж, худалдах, түгээх, шинээр харилцагч нээх, барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв