2017-05-26 БРЭНД МЕНЕЖЕР

Байгууллагын онцгой эрхтэйгээр имрпортлодог бараа бүтээлэгдэхүүнийг зах зээлд таниулах, борлуулалтын сувгуудыг идэвхижүүлэх, борлуулалтанд хяналт тавина.

2017-05-26 ЖОР БАРИГЧ /ЭМЗҮЙЧ, ЭМ НАЙРУУЛАГЧ/

Эмийн сангийн стандартын дагуу хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нарт эмийг жорын дагуу зөвлөн үйлчилнэ

2017-05-26 БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР АЖИЛД АВНА.

Эм эмнэлгийн хэрэгслийг судлагаа хийнэ. 

2017-05-26 ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Эм эмнэлгийн хэрэгслийг эмчилгээний практикт нэвтрүүлэх, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө өгөх, сургалт семинарын зохион байгуулалтад оролцох, эм мэргэжилтнүүдтэй байнгын уялдаатай ха

2017-05-26 ЭМЗҮЙЧ ЭМИЙН САНГИЙН ЭРХЛЭГЧ АЖИЛД АВНА.

Эмийн сангийн стандартын дагуу эмийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана.Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цаг хүртэл ажиллана

2017-05-22 ЖОР БАРИГЧ /ЭМЗҮЙЧ, ЭМ НАЙРУУЛАГЧ/

Эмийн сангийн стандартын дагуу хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нарт эмийг жорын дагуу зөвлөн үйлчилнэ.

2017-05-22 ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Эм эмнэлгийн хэрэгслийг эмчилгээний практикт нэвтрүүлэх, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө өгөх, сургалт семинарын зохион байгуулалтад оролцох, эм мэргэжилтнүүдтэй байнгын уялдаатай ха

2017-05-22 ЭМЗҮЙЧ ЭМИЙН САНГИЙН ЭРХЛЭГЧ АЖИЛД АВНА.

Эмийн сангийн стандартын дагуу эмийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана.Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цаг хүртэл ажиллана

2017-05-22 БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР АЖИЛД АВНА.

Эм эмнэлгийн хэрэгслийг судлагаа хийнэ. 

2017-05-22 БРЭНД МЕНЕЖЕР

Байгууллагын онцгой эрхтэйгээр имрпортлодог бараа бүтээлэгдэхүүнийг зах зээлд таниулах, борлуулалтын сувгуудыг идэвхижүүлэх, борлуулалтанд хяналт тавина.