2017-04-21 Уул уурхайн техник, тоног төхөөрөмжийн судалгаа мэдээллийн ажилтан

Уул уурхайн техник, тоног төхөөрөмжийн судалгаа мэдээлэл бэлтгэх Бусад үндсэн үүргүүд

2017-04-21 Даампын жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-04-21 Дугуйт ачигчийн жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2017-04-21 Экскаваторын жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.