2017-04-25 Тээврийн кассир

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-19 Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-19 ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн санхүүгийн тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргах, санхүүгийн тайлан балансыг нэгтгэх, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэл стандарт болон х

2017-04-12 ТУСЛАХ ТОГООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2017-04-12 Харуул

Эрин Интернэшнл ХХК-ийн Харуул хамгаалалтыг хариуцан ажиллана.

2017-04-11 Тээврийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2017-04-11 Нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулах, холбоотой бүх ажил үүргийг мэргэжлийн өндөр чадвартай гүйцэтгэ

2017-03-27 Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн менежерийн чиг үүргийн хүрээнд шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулахКомпанийн хэмжээнд хүнийн нөөцийн чиг үүрэгт хамаарах өдөр тутмын ажил үүрэг гүйцэтгэхКомпанийн хүний нөөцийн

2017-03-21 Үйлчлэгч эмэгтэй

Орон сууц ашиглалтын албаны цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэнэ.

2017-03-06 Ахлах нягтлан бодогч /Тайлангийн/

Компанийн санхүүгийн бодлогын баримт бичиг болон холбогдох хууль журмын дагуу тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргах, санхүүгийн тайлан балансыг нэгтгэх, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, компаний