2017-04-27 Нягтлан бодогч

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд Санхүүгийн менежерийн удирдага дор компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг үнэн зөв хөтлөн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

2017-04-05 Лаборант

Тэсрэх бодисын лабораторийн сорилт шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлийн орц нормд технологийн хяналт тавихСорилт шинжилгээний үр дүн, тайланг баримтжуулан удирдлагад мэдээлэх.Лабораторийн хэмжээнд гарч буй ч

2016-11-11 Нягтлан бодогч

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг үнэн зөв хөтлөн явуулах.