2017-04-12 Tеллер

Банкны харилцагчийн үйлчилгээний стандартын дагуу харилцагчаа хүндэтгэн харилцаж, тэдэнд мөнгөн хадгаламж, харилцах, гадаад болон дотоод төлбөр тооцооны үйлчилгээг нэг цэгээс түргэн шуурхай, үнэн зөв,

2017-04-03 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ АХЛАХ АЖИЛТАН

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

2017-03-22 ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллээр харилцагчдыг хангах, тэдэнд банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонгоход нь туслах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ борлуулах, банкны холбогдох

2017-03-22 ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Банкны харилцагчийн үйлчилгээний стандартын дагуу харилцагчаа хүндэтгэн харилцаж, тэдэнд мөнгөн хадгаламж, харилцах, гадаад болон дотоод төлбөр тооцооны үйлчилгээг нэг цэгээс түргэн шуурхай, үнэн зөв,

2015-12-15 Өгөгдлийн сангийн админ

Зорилго: Банкны мэдээллийн сангуудын суурилуулалт, хөгжүүлэлт, нууцлал аюулгүй байдал, хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангах, архивлалт, тайлан автомажуулалт хийх зорилготой.