2017-05-18 Англи хэлтэй ээлжийн ресепшн ажилд авна

Зочин, үйлчлүүлэгч бүрийг сэтгэл ханамжтай байхаар угтан авах, тэдэнд буудлын үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч байрлуулах, тооцоо хийж үдэх ажиллагааг хөнгөн шуурхай үнэн зөв хийх

2017-05-16 Рестораны зохион байгуулагч /Япон хэлтэй/ ажилд авна.

Рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв зохион байгуулах. Рестораны үйлчилгээнд гарч буй уух зүйл, хоол технологи горимын дагуу гарч байгаа эсэхт хяналт тавьж ажиллана. Ажилтнуудын

2017-05-16 Англи хэлтэй ээлжийн ресепшн ажилд авна

Зочин, үйлчлүүлэгч бүрийг сэтгэл ханамжтай байхаар угтан авах, тэдэнд буудлын үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч байрлуулах, тооцоо хийж үдэх ажиллагааг хөнгөн шуурхай үнэн зөв хийх

2017-05-16 Рестораны зохион байгуулагч

Рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв зохион байгуулах. Рестораны үйлчилгээнд гарч буй уух зүйл, хоол технологи горимын дагуу гарч байгаа эсэхт хяналт тавьж ажиллана. Ажилтнуудын

2017-04-17 Япон хэлтэй ээлжийн ресепшн

Зочин, үйлчлүүлэгч бүрийг сэтгэл ханамжтай байхаар угтан авах, тэдэнд буудлын үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч байрлуулах, тооцоо хийж үдэх ажиллагааг хөнгөн шуурхай үнэн зөв хийх

2017-04-17 Рестораны зохион байгуулагч /Англи хэлтэй/ ажилд авна

Рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв зохион байгуулах. Рестораны үйлчилгээнд гарч буй уух зүйл, хоол технологи горимын дагуу гарч байгаа эсэхт хяналт тавьж ажиллана. Ажилтнуудын

2017-04-17 Европ ресторанд ахлах тогооч ажилд авна.

Рестораны Хоол үйлдвэрлэл болон түүнтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, бие даан хариуцан ажиллана. Мөн Хоол үйлчилгээний эрүүл ахуй, стандартын дүрэм журам, технологийн

2017-04-17 Хүнсний технологич

Рестораны Хоол үйлдвэрлэл болон түүнтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, бие даан хариуцан ажиллана. Мөн Хоол үйлчилгээний эрүүл ахуй, стандартын дүрэм журам, технологийн

2017-04-14 Ээлжийн өрөөний үйлчлэгч ажилд авна.

- Зочид буудлын өрөөний бэлэн байдлыг хангах- Зочны өрөөг цэвэрлэх - Ээлжийн өрөөний үйлчлэгч

2017-04-14 Англи хэлтэй ээлжийн зөөгч

Ресторанаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжид хүрсэн стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх