2017-04-24 Зах зээл хариуцсан менежер /Хятад хэлтэй/

Аялал жуулчлалын компанид Хятад зах зээл хариуцаж, дараах үндсэн чиг үүргүүдээр ажиллана:Аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудтай холбоо харилцаа тогтоох, шинэхарилцагчыг нээн илрүүлж, хамтран ажилл

2017-04-24 Зах зээл хариуцсан менежер-Япон хэлтэй

Аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудтай холбоо харилцаа тогтоох, шинэ харилцагч илрүүлж, хамтран ажиллах Харилцагч байгууллага, түншүүдтэй байнгын эргэх холбоотой ажиллаж, мэдээлэл  солилцохЗ

2017-04-24 Тээврийн хэрэгсэл хариуцсан мэргэжилтэн

Компанийн Тээврийн албыг удирдан дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана:Компанийн тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг оношилгоо, даатгалд бүрэн хамруулахЗасвар, техникийн үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийлгэхЖ

2017-04-17 Зах зээл хариуцсан менежер-Англи/герман хэлтэй

Аялал жуулчлалын компанид англи хэлтэй орнуудын зах зээл хариуцаж, дараах үндсэн чиг үүргүүдээр ажиллана: Аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудтай холбоо харилцаа тогтоох, шинэ харилцагчыг нээ

2014-12-23 Хөтөч орчуулагч

Тухайн хэлээр зуны улиралд хөтөч тайлбарлагчаар ажиллах