2017-04-20 Жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-20 Хангамжийн менежер

Худалдан авалтын судалгааг гадуур хийх, бараа материал худалдан авах, үнийн харьцуулалт хийж худалдан авалтын программд бүртгэх, гааль татварын болон холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, гэрээ бо

2017-03-14 Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн бүхийл үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, сэдэлжүүлэх, идэвхижүүлэх, байгууллагын хүний нөөцийн харилцаа холбоог сайжруулах, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд оролц

2017-03-10 Касс

Кассын бичилт хийн, үйлчлүүлэгчид түргэн шуурхай, найрсаг үйлчлэхӨдөр тутмын орлогын бүртгэл, тайлан хөтлөх, тооцоо нийлэх, мөнгө тушаахХэрэглэгч үйлчлүүлэгчид, ажиллагчдын сэтгэл ханамжийг дээд тү

2017-03-09 Захиргааны ажилтан

Байгууллагын бичиг хэрэг, албан баримт эрхлэн хөтлөх, утсан харилцааг хариуцах, мэдээлэл өгөх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, хурал уулзалтыг зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, захирга

2017-03-09 Тогооч (туслах)

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-03-09 Тогооч

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэхБүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх сайжруулах Бэлтгэл ажлыг хянаж, бараа материалыг хүлээн авахМэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд ямагт анхаар

2017-03-09 Туслах ажилтан

Хариуцсан талбай, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг шаардлагын өндөр түвшинд хийх,Стандарт дүрэм журмыг чанд сайн биелүүлж эрүүл ахуйг сахин ажиллах.

2017-03-09 Салбар хариуцсан менежер

Салбар \кафе\ хоолны газрыг удирдлагаар хангах, ажилчдыг хариуцаж ажиллах, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хэвийн явуулахад гол зорилгоо болгон ажиллах, салбарын маркетингийн үйл ажиллагааг хариуцах, с

2017-03-09 Чанарын менежер

Олон улсын стандарт нэвтрүүлэхтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан нэвтрүүлэхДотоод хяналт шалгалт болон дотоод аудитыг төлөвлөн, хэрэгжүүлж, тайлагнахСтандартуудыг мөрдүүлэх, ажиллагсдыг