2015-10-07 Автоматжуулалтын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд.

2015-10-06 ТУСЛАХ ХУУЛЬЧ АЖИЛД АВНА

Бизнесийн болон бусад байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулах, хянах, орчуулга хийхГэрээ байгуулахад гэрээлэгч этгээд эрх зүйн чадамжтай эсэхийг хууль зүйн хүрээнд судлах, зохих шаардла

2015-10-06 Кранист

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2015-10-06 ГАГНУУРЧИН

Үйлдвэртэй холбоотой гагнуурын засвар үйлчилгээг хийж, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах.

2015-10-05 ТОГООЧ

- Үйлдвэр уурхайн нийтийн хоол үйлчилгээ

2015-09-24 ЦАХИЛГААНЧИН

- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2015-09-24 ТУСЛАХ ХУУЛЬЧ АЖИЛД АВНА

Бизнесийн болон бусад байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулах, хянах, орчуулга хийхГэрээ байгуулахад гэрээлэгч этгээд эрх зүйн чадамжтай эсэхийг хууль зүйн хүрээнд судлах, зохих шаард

2015-09-21 Химийн хольц бэлтгэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу

2015-09-17 Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

АБТ-д тусгасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2015-09-11 Токарьчин ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ