2014-07-25 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

- Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, угсралт болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хариуцах- Цементийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хариуцах

2014-07-21 Цахилгааны инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд.

2014-07-16 Бульдозерын оператор

-Уулын мастерын удирдлаган дор өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх. -Хариуцсан техникийг техникийн пасспортын дагуу зөв ашиглах.-Үйлдвэрлэл уурхайн дүрэм журам, хөдөлмөр хамгааллын дүрэм журмыг чанд сах

2014-07-16 Хамгаалагч

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэхХариуцсан обектын сахин хамгаалахОбектод илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоохУдирдлагад цаг тутамд мэдээлэл хүргэх

2014-07-16 ТОГООЧ

- Үйлдвэр уурхайн нийтийн хоол үйлчилгээ

2014-06-26 Технологийн мастер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.

2014-06-26 АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн автомажуулалт хийх- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалт түүний найдвэртай ажиллагааг хангаж ажиллах

2014-06-12 Хэвлэлийн төлөөлөгч

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

2014-06-09 Дулаан ус хангамжийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2014-05-26 Технологийн зуухны оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд