2014-10-20 Хамгаалагч

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэхХариуцсан обектын сахин хамгаалахОбектод илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоохУдирдлагад цаг тутамд мэдээлэл хүргэх

2014-10-16 Банк бус санхүүгийн байгууллагын захирал

АБТ-д тусгасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2014-10-14 Үйлчлэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2014-10-14 ТОГООЧ

- Үйлдвэр уурхайн нийтийн хоол үйлчилгээ

2014-10-14 ХАМГААЛАГЧ

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэх, хяналт тавих. Гарч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. Тухайн обект хариуцсан удирдлагыг мэдээллээр тогтмол хангах.

2014-10-07 ТОКАРЬЧИН

Шаардлагатай газар, хугацаанд нь эвдрэл, гэмтлийг засах төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг хийх, зааврын дагуу токарь, фрезерын ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

2014-09-26 Гал сөнөөгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2014-09-23 САНТЕХНИКЧ - 3

-Үйлдвэрийн халаалт, халуун ус, цэвэр бохир усны системийг хариуцан ажиллах

2014-09-16 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн ажилд авна

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн барилгын өндөр стандартаар баригдаж буй шинэ үйлдвэрийн төсөлд орон нутагт ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2014-09-16 Гадаад гэрээний ахлах хуульч ажилд авна

"Монголын Алт" МАК ХХК-ийн гэрээ эрх зүйн газарт гадаад гэрээ хэлцэл хариуцсан ахлах хуульчийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.