2014-09-23 САНТЕХНИКЧ - 3

-Үйлдвэрийн халаалт, халуун ус, цэвэр бохир усны системийг хариуцан ажиллах

2014-09-23 Хамгаалагч

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэхХариуцсан обектын сахин хамгаалахОбектод илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоохУдирдлагад цаг тутамд мэдээлэл хүргэх

2014-09-22 ТОКАРЬЧИН

Шаардлагатай газар, хугацаанд нь эвдрэл, гэмтлийг засах төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг хийх, зааврын дагуу токарь, фрезерын ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

2014-09-16 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн ажилд авна

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн барилгын өндөр стандартаар баригдаж буй шинэ үйлдвэрийн төсөлд орон нутагт ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2014-09-16 Гадаад гэрээний ахлах хуульч ажилд авна

"Монголын Алт" МАК ХХК-ийн гэрээ эрх зүйн газарт гадаад гэрээ хэлцэл хариуцсан ахлах хуульчийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2014-09-12 Үйлчлэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2014-09-03 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ИНЖЕНЕР

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт сурталчилгаа явуулан, түүний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах- ХАБЭА холбоотой шинэчлэгдэж гарсан дүрэм журам, түүнтэй холбоотой гарын авлага, ном с

2014-08-25 Технологийн мастер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.

2014-08-21 Дулаан ус хангамжийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2014-08-19 ОРЧУУЛАГЧ

- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ