2014-12-22 Үйлчлэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

2014-12-22 Хамгаалагч

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэхХариуцсан обектын сахин хамгаалахОбектод илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоохУдирдлагад цаг тутамд мэдээлэл хүргэх

2014-11-24 ТОГООЧ

- Үйлдвэр уурхайн нийтийн хоол үйлчилгээ

2014-11-17 АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН МАСТЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд.

2014-10-16 Банк бус санхүүгийн байгууллагын захирал

АБТ-д тусгасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2014-10-14 ХАМГААЛАГЧ

Хариуцсан обектын гадны халдлагаас сэргийлэх, хяналт тавих. Гарч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. Тухайн обект хариуцсан удирдлагыг мэдээллээр тогтмол хангах.

2014-10-07 ТОКАРЬЧИН

Шаардлагатай газар, хугацаанд нь эвдрэл, гэмтлийг засах төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг хийх, зааврын дагуу токарь, фрезерын ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

2014-09-26 Гал сөнөөгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2014-09-23 САНТЕХНИКЧ - 3

-Үйлдвэрийн халаалт, халуун ус, цэвэр бохир усны системийг хариуцан ажиллах

2014-09-16 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн ажилд авна

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн барилгын өндөр стандартаар баригдаж буй шинэ үйлдвэрийн төсөлд орон нутагт ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.