2017-04-25 Admin Coordinator /SBB Trade LLC/

Supervise all admin staffs Draft Company's letters Manage Admin Budget Receive and review external letters and inform to relating Dept. Organize meeting, conference, teleconfe

2017-04-25 Brand officer /Spirit Bal Buram Trade LLC/

- Work on various projects to support the Brand Manager for assigned brands. - Work with relevant internal staff members in the implementation of Marketing and     promot

2017-03-31 Мерчиндайзер /Эрэгтэй/ СББ Трейд ХХК

Маршрутын дагуу харилцагч дэлгүүрүүдийн мерчандайзенгийн өрөлтийг биечлэн очиж хийх, зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах, сургалт хийн үзүүлэх, стандарт өрөлтийг мөрдүүлж хэвшүүлэх (Байршил, хөдөлгөөн

2017-02-15 Агуулахын ачигч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-01-25 Борлуулалтын бүртгэлийн ажилтан /СББТрейд ХХК/

Борлуулалтын бүртгэл хийхБорлуулалтын өдөр тутмын мэдээг бэлтгэхБорлуулалтын бүртгэлийн систмеийн бааз дахь мэдээг борлуулалтын тайлантай тулгаж шалгахБорлуулалтын маршрутын өөрчлөлтийг тухай бүр пр

2016-11-22 Тооцооны нягтлан бодогч / СББ Трейд ХХК /

Компаний бүртгэл тайланг НББОУС, Санхүүгийн Тайлангийн Нийтээр Хүлээн Зөвшөөрөгдсөн Стандарт болон Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу үнэн зөв, алдаа мадаггүй бүртгэх ер

2016-08-18 Агуулахын нярав

Агуулахын бараа бүтээгдэхүүний стандарт нөхцөлийг хэвийн хэмжээнд байлгах, аюулгүйн үйл ажиллагааг хангах, хэрэгжүүлэхБатлагдсан журам, зааварчилгааны дагуу барааг хүлээн авах, хадгалах, олгох үйл а

2016-06-07 Захиргааны жолооч /СББ Трейд ХХК/

Машин техникийн бүрэн бүтэн байдлыг байнга ханган, компанийн ажлыг түргэн шуурхай аюулгүй нөхцөлд гүйцэлдүүлэх, үйлчлүүлэгчийг хүссэн газарт /хот, хөдөө/ саадгүй шуурхай хүргэх, осол аваар, зөрчилгүй

2016-05-31 Хүний нөөцийн ажилтан /СББ Трейд ХХК/

Компанийн хүний нөөцийн тогтолцоо, үндсэн процессуудыг хэрэгжүүлэх;

2016-03-21 Өмнөговь аймаг хариуцсан салбарын дарга /М-Си-Эс Дистрибюшн ХХК/

Өмнөговь аймаг дахь орон нутгийн бүсийн борлуулалт, барааны нөөцийн бодлого, агуулах түгээлтийн жигд үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ажилтнуудын ажил үүргийг хуваарила