2017-04-19 Шугам хоолойн ээлжийн ахлагч

Шугам хоолой угсралтын инженерийн шууд удирдлагад угсралтын багийг удирдан ажиллахХАБЭА дүрэм, журмуудыг мөрдөн ажиллах, ажилчдынхаа дүрэм журмыг мөрдөж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах

2017-04-19 Цахилгааны ээлжийн ахлагч

Оюутолгой Гүний уурхайн Барилга угсралтын төслийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн цахилгааны угсралт, суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажлыг хариуцан талбай дээрх угсралтын ажлыг тө

2017-04-19 Орчуулагч (Translator)

Оюу Толгойн Гүний уурхайн барилга угсралтын төсөлд аман болон бичгийн орчуулгыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2017-04-19 Механикийн ээлжийн ахлагч

Оюутолгой Гүний уурхайн Барилга угсралтын төслийн Механик угсралтын ажлыг хариуцан талбай дээрх угсралтын ажлыг төлөвлөгдсөн төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэх багийн ажилчдыг зохион байгуулах, өөрөө