2017-04-25 Тооцооны нягтлан бодогч

- Байгууллагын өдөр тутмын ажил гүйлгээг бүртгэх, - Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэх, Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

2017-04-06 Хүний нөөц ,сургалт хариуцсан менежер

Хүний нөөцийн стратеги, төлөвлөгөө боловсруулахҮнэлгээний систем боловсруулан  хяналт тавьж ажиллахХүний нөөцийн vндсэн процессуудыг хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг

2017-04-06 Гоо сайхны зөвлөх

1. Японы гоо сайхны бүтээгдэхүүн сурталчилан борлуулах2. Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоо хийх3. Ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах4. Үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах5. Салбарын нэгж борлуула