2014-04-16 САЛБАРЫН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. (Худалдаа, үйлчилгээний салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж , бараа бүтээгдэхүүний захиалга, борлуулалт, үйлчилгээ зэр

2014-04-16 ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР

Гадаад харилцагчидтай холбоо тогтоох, харилцах, гадаад худалдааг хөгжүүлэхШинэ брэндийг бий болгох, судалгаа шинжилгээ харьцуулалт хийх, импортын барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтыг өсгөхБай

2014-04-16 БАРИСТА

Шинээр байгуулагдаж байгаа Кофе шопын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана.

2014-04-15 Аудитор

-Олон улсын стандартын дагуу дотоод хяналт шалгалтыг хийх, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх- Төлөвлөгөөт болон гэнэтийн аудит хийх-Аудитын тайланг танилцуулах, нэгтгэх-Акт, албан шаардлага зө

2014-04-14 Маркетингийн Аналист

Зах зээлийг, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, байршил, хэрэглэгчдийн сегментээр судлан анализ хийж, өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаа, маркетингийн үйл ажилгааг үнэлэх, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ тодорхо

2014-04-14 ЗАМЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2014-04-14 ЗАМЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Зам барилгын ажлын зураг, төсөл, төсөв төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн тооцооллыг мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулах Хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах Төлөвлөгөө, чанар стандар

2014-04-14 Тайлагнал, хөрөнгө бүртгэлийн албаны дарга

Группийн хэмжээнд Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, Санхүүгийн тайлагналыг цаг тухай бүрт бэлтгэн тайлагнах, хөрөнгийн бүртгэл,өглөгө, авлагын бүртгэл үнэн зөв

2014-04-11 ФЕРМИЙН БАРИЛГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

-Фермийн барилгын засвар, өргөтгөлийн ажлыг хариуцах -Тоног төхөөрөмж худалдан авах, тээвэрлэх, суурилуулах, туршиж ажиллагаанд оруулах -Сургалт зохион байгуулах ажлыг нийлүүлэгчидтэй хамтран гүйцэтгэ

2014-04-11 Автын механик инженер /Зам барилгын салбарт/

Хүнд машин механизмын эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах, Техникийн бүрэн, бэлэн байдлыг хангахЗасвар, үйлчилгээний ажлын төлөвлөлтийг хийх, гүйцэтгэлийг хангуулахОношлогоо, засвар үйлчилгээ, тех