2017-04-26 Японд сургаж ажилд авна

Оёдлын үйлдвэрт ажиллах

2017-04-17 Нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг НББүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд цаг тухай бүрд нь үнэн зөв хөтлөн холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах

2017-04-17 МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЭЛ ХАРИУЦСАН БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН

Байгууллагын харилцагчдын өдөр тутмын худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохицуулах, тэдний худалдан авалтанд дэмжлэг үзүүлэх мэдээлэл өгөх болон бусад шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд ч

2017-04-17 Бизнес шинжээч

Тодорхой төсөл гэрээт ажилтан, ПХ-н бүтээгдэхүүнийг хариуцан боловсруулах, хэрэглэгчийн хүсэлтийг програм хангамж болгон боловсруулах замаар компаний бизнесийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах. Хэрэ

2017-04-17 Гэрээт программист

Програм хангамжийн бүтээгдэхүүн болон тодорхой төсөл, гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн системийн ерөнхий болон нарийвчилсан түвшний зохиомжийн бичиг баримт боловсруулах, програм боловсруулах, нэвтрүүлэ

2017-04-17 Засварын инженер

Компьютер болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийн эх хавтан, түүний дагалдах хэрэгсэл LED, LCD дэлгэцийн техник хангамжийн оношлогоо засварыг чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай гүйцэтгэх

2017-04-17 Программист

Програм хангамжийн бүтээгдэхүүн болон тодорхой төсөл, гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн системийн ерөнхий болон нарийвчласан түвшний зохиомжийн бичиг баримт боловсруулах, програм боловсруулах, нэвтрүүлэ

2017-04-17 Веб хөгжүүлэгч

Програм хангамжийн бүтээгдэхүүн болон тодорхой төсөл, гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн системийн ерөнхий болон нарийвчилсан түвшний зохиомжийн бичиг баримт боловсруулах, програм боловсруулах, нэвтрүүлэ

2017-04-11 Оператор инженер

Хэрэглэгчээс болон төхөөрөмжөөс ирсэн мэдээллийг хүлээн авч үйлчилгээний каталогт заагдсан мэдээллийн дагуу ялган төрөлжүүлж, эрэмбэлэн ялгалтын зэргийг тогтооно.First Line Support үзүүлж, шийдвэрлэ

2017-04-11 Маркетингийн менежер

Компанийн хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчидтэй харилцаа холбоог тогтмолжуулж, нэмэлт давтан болон шинэ худалдан авалтыг дэмжих, дэмжихэд шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх, мэдээлэл түгээх болон авах, хэрэ