2017-04-24 Давхар даатгалын туслах менежер

-Давхар даатгалын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах-Олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах

2017-04-24 Давхар даатгалын туслах менежер /англи хэлтэй/

-Давхар даатгалын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах-Олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах

2017-04-05 Програмист

Компанийн дотоод хэрэглээний програм хангамж, байгууллагын дотоод сүлжээ, салбар хоорондын сүлжээ, интернет зэргийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг явуулах. 

2017-02-09 Мэдээллийн системийн администратор

Компанийн дотоод хэрэглээний програм хангамж, байгууллагын дотоод сүлжээ, салбар хоорондын сүлжээ, интернет зэргийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг явуулах.

2014-03-28 Эрүүл мэндийн даатгалын менежер

Эрүүл мэндийн даатгалын борлуулалт хийх, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий болон нарийвчилсан зөвлөгөө өгөх, Даатгуулагчидад зориулсан сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцон холбогдох арга хэмжээг