2017-04-11 Багш

Ажлын байрны зорилго: Оюуны хөгжлийн олон талт сургалтынхөтөлбөрийг суралцагчдад бүрэн эзэмшүүлж сургах, хөгжүүлэх,онол, дадлагыг хослуулан чанарын өндөр түвшинд явуулж, оюуны хөгжлийн тусгай чадваруу

2017-01-09 Маркетингийн менежер

Сургалтын байгууллагад маркетингийн үндсэн чиг үүргүүдийг оновчтой хэрэгжүүлэн ажиллаж элсэгчдийн тоог боломжит дээд түвшинд барих,