2017-04-28 Төв удирдлагын хяналтын инженер

-Үйлдвэрийн процессийг хянаж цаг тухай бүр мэдээллээр хангах

2017-04-27 Механик инженер

Уул уурхайн техник, тоног төхөөрөмжийн засвар оношилгоо, үйлчилгээний төлөвлөлт гаргах, төлөвлөгөөний засвар үйлчилгээг зохион байгуулах, шаардлагатай оношилгоо үйлчилгээг биечлэн хийх гм ажлын байрны

2017-04-27 ХУУЛЬЧ

Компанийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалж, шүүх ажиллагаанд оролцох, компанийн дотоод гадаад бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, дүрэм журам боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд ху

2017-04-27 МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ЗАХИРАЛ

Компанийн маркетинг борлуулалтын бодлого, стратегийг тодорхойлох, албаны удирдлага зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион

2017-04-26 Захирлын туслах, бичиг хэргийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-04-26 Үл хөдлөхийн зохион байгуулагч

Үл хөдлөх хөрөнгийн цэвэрлэгээ засвар үйлчилгээ аюулгүй ажиллагааг өдөр бүр хянаж, сайжруулах Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн багийг зохион байгуулах,бүтээмжийг дээшлүүлэх, сургалтаар хангах хяналт

2017-04-24 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

- Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг төлөвлөж, удирдан зохион байгуулах,- Ажилтан сонгон шалгаруулах процессыг удирдах, чадварлаг баг хамт олныг бүрдүүлэх, -  Сургалт, ажлын гүйцэтгэлий

2017-04-24 Нярав-орон нутагт ажиллах

-Бараа материал, хангамжийн материалын өдөр тутмын орлого, зарлагын хөдөлгөөнийг анхан шатны баримтыг бүрдүүлж, иж бүрэн хүчин төгөлдөр баримтаар гүйцэтгэх, -Тайлан гарган тэдгээр хөдлөл өөрчлө

2017-04-22 Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-04-21 IT ИНЖЕНЕР

- Хяналтын системийг төлөвлөх /Нэвтрэх систем, Дотоод сүлжээ / гүйцэтгэх хянах- Компаний программ хангамжийн аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангах бодлогыг тодорхойлох, шаардлагатай тохиолдолд засварла