2017-05-25 талх нарийн боовны технологич

Үйлдвэрээс  гарч байгаа бүтээгдэхүүнд хяналт тавихАжилчдаа удирдан чиглүүлэх үндсэндээ цехийг удирдаж ажиллана.

2017-05-24 АХЛАХ ТОГООЧ

Рестораны Хоол үйлдвэрлэл болон түүнтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, бие даан хариуцан ажиллана. Мөн Хоол үйлчилгээний эрүүл ахуй, стандартын дүрэм журам, технологийн гори

2017-05-23 РЕСТОРАНЫ МЕНЕЖЕР

Рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг Үйлчилгээний стандартын дагуу зөв зохион байгуулах, үйлчилгээнд гарч буй уух зүйл, хоолыг технологи горимын дагуу гарч байгаа эсэхт хяналт тавьж, борлуулалт нэмэг

2017-05-23 ТОГООЧ

- Рестораны хоол, хүнсний хангалт үйлдвэрлэл, амт чанартай түргэн шуурхай цэвэр орчин бүрдүүлж эрүүл ахуйн стандартыг дагаж мөрдөж ээлж хариуцан ажиллах,- Хариуцсан ээлжийг зохион байгуулах, хоолны ам

2017-05-22 BDs Mongolian barbeque рестораны Ерөнхий менежер

- Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны журам, дүрмийн хүрээнд үр дүнтэй, үр ашигтай үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх- Зочны сэтгэл ханамж, үйлчилгээний стандарт, хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавих-

2017-05-16 ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Компанийн хэрэгжүүлэх шинэ төсөл, хөрөнгө оруулалтын төсөв, компанийн хэмжээнд зарцуулагдаж байгаа нийт мөнгөн урсгалын төсвийн тооцоолол, орлого, зарлага, ашгийн маржийг тодорхойлох.Санхүүгийн үр д

2017-04-27 ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган ажиллаж, бүтээгдэхүүнийг технологи горимын дагуу гарч байгаа эсэхд хяналт тавьж, шинэ бүтээгдэхүүн, санааг хэрэгжүүлэн, мэргэжлийн зөвлөгөө чиг

2017-04-27 НЯГТЛАН БОДОГЧ

Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянаж, санхүүгийн бүх төрлийн тайлан балансыг НББ-ийн стандартын дагуу гаргана. 

2017-04-26 ХАНГАМЖИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн Хангамжийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа Эрүүл ахуй, Хүнсний аюулгүй байдлыг ханган ажиллана. Хангамжийн бараа материалын судалгаа хийх, тэдгээрт

2017-04-26 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АХЛАХ АЖИЛТАН

Рестораны тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх.Тодорхой давтамжаар ресторануудын тоног төхөөрөмжид үзлэг шалгалт, урсгал   засвар хийх.Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан