2017-04-25 ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН БҮСИЙН МЕНЕЖЕР -Эрэгтэй

Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2017-04-24 БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА/

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-21 ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН БҮСИЙН МЕНЕЖЕР /ЭРЭГТЭЙ/

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-04-17 БОРЛУУЛАГЧ АЖИЛД АВНА.

Компанийг төлөөлж харилцагч нартай шууд харилцаа тогтооно. Бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулж, захиалга авах, бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулах, тооцоог хийх. /Бэлэн борлуулалт хийх/