2017-05-23 Дизайнер

Бүтээгдэхүүний загвар дизайн гаргах

2017-05-23 Маркетингийн менежер

Ном болон бичиг хэргийн салбарын маркетинг, борлуулалтын үйл ажилллагааг хөгжүүлэн ажиллана.