2017-04-21 Ерөнхий менежер ажилд шалгаруулж авна.

Хариуцан ажиллаж байгаа барилга, обьектын ажлыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу төлөвлөсөн хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган, анхаарч ажиллах, барилгын талбайг удирдан зохион байг

2017-04-21 Барилгын талбайн нярав ажилд шалгаруулж авна

Барилгын талбайн материал багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгө түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл тооцоог хийж хяналт тавьж, зохих захиалгыг өгч бэлтгэн нийлүүлж, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж, б

2017-04-04 Барилгын компанид бараа материал-хангамжийн нярав ажилд шалгаруулж авна.

- Барилгын материал, багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл тооцоог хийж хяналт тавих гэх мэт-Бараа бүтээгдэхүүний хадгалалт хамгаалалтыг хариуца

2017-03-20 Барилгын талбайн инженер ажилд авна.

Хариуцан ажиллаж байгаа барилга, обьектын ажлыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу төлөвлөсөн хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган, анхаарч ажиллах,  барилгын талбайг удирдан зохион

2017-03-20 ХАБЭА ажилтан шалгаруулж авна.

Барилгын талбайн ажлын байр ба ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулж, сургалт дүрэм журмыг мөрдлөг болгон хэвшүүлэн ажиллуулах, талбайн нийт ажиллагсдын ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд хянал

2017-03-16 Тогооч ажилд авна.

Компанийн ажилчдын хоолыг амт чанартай хийж гүйцэтгэх, захиалгат худалдааны хоолыг чанар стандартын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх, Хоол үйлдвэрлэлтэй холбоотой эд хөрөнгө, бараа материалыг хариуцан ажи

2015-10-01 ХАБЭА ажилтан

Барилгын талбайн ажлын байр ба ажилчдын хөдөлмөрийн аюлгүй ажиллагааг зохион байгуулж, сургалт дүрэм журмыг мөрдлөгө болгон хэвшүүлэн ажиллуулах, талбайн нийт ажиллагсадын ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд хянл

2015-09-30 Барилгын талбайн инженер

Хариуцан ажиллаж байгаа барилга, обьектын ажлыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу төлөвлөсөн хугцаанд, аваар осолгүй, чанарын дээд хэмжээнд удирдан зохион байгуулж, ажилчдын технологийн нэгдсэ

2015-09-09 Санхүү хангамжийн менежер

Компанийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах, боломжийг судлан зохион байгуулах, хөрөнгийн хөдөлгөөн, хангамжийн материал, хөрөнгийн эргэлтэнд өдөр тутам, хян

2015-09-09 Барилгын талбайн нярав

Барилгын талбайн материал багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгө түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл тооцоог хийж хяналт тавьж, зохих захиалгыг өгч бэлтгэн нийлүүлж, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж, б