2017-05-26 Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, ажилчдаар байгууллагын аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэх, түү

2017-05-24 Өрөмдлөг, Тэсэлгээний Инженер

Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг, Майн сайт болон Автокад ашиглан цооногийн холболт зэргийг боловсруулахТэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээнд бэлтгэх аж

2017-05-24 Механик /экскаваторын/

Уул уурхайн зориулалтын экскаватор болон бусад техник, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусзасвар үйлчилгээг хийх, эвдрэл гэмтлийг оношлох,Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чи

2017-05-23 Өрөмдлөг, Тэсэлгээний Инженер

Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг, Майн сайт болон Автокад ашиглан цооногийн холболт зэргийг боловсруулахТэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээнд бэлтгэх аж

2017-05-23 Механик /экскаваторын/

Уул уурхайн зориулалтын экскаватор болон бусад техник, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусзасвар үйлчилгээг хийх, эвдрэл гэмтлийг оношлох,Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чи

2017-05-16 Өрөмдлөг, Тэсэлгээний Инженер

Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг, Майн сайт болон Автокад ашиглан цооногийн холболт зэргийг боловсруулахТэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээнд бэлтгэх аж

2017-05-12 Механик /экскаваторын/

Уул уурхайн зориулалтын экскаватор болон бусад техник, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусзасвар үйлчилгээг хийх, эвдрэл гэмтлийг оношлох,Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чи

2017-05-11 Өрөмдлөг, Тэсэлгээний Инженер

Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг, Майн сайт болон Автокад ашиглан цооногийн холболт зэргийг боловсруулахТэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээнд бэлтгэх аж

2017-05-10 Ресепшин

Байгууллагыг зорин ирсэн зочид, төлөөлөгчдийг угтан авч, тэдний хүсэлтийг холбогдох алба хэлтсүүдэд уламжилж, зохих мэдээллээр хангах, гаднаас ирсэн дуудлагад хариулах, жолооч нарын ажлын хуваарийг

2017-05-04 Механик

Уул уурхайн зориулалтын экскаватор болон бусад техник, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусзасвар үйлчилгээг хийх, эвдрэл гэмтлийг оношлох, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ч