2017-04-25 Худалдааны зөвлөх

- Электрон барааны дэлгүүрт худалдааны зөвлөх хийж үйлчлүүлэгчид бараа бүтээгдэхүүн тайлбарлаж, худалдах. - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүд 

2017-04-20 ЭЛЕКТРОН БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРТ ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ

1.Бараа бүтээгдэхүүнийг шаардлагатай газарт тээвэрлэж хүргэж өгөх,2.Машин техникийн бэлэн байдалд байнгын хяналт тавьж, аюулгүй ажиллагааг хангах, гарсан гэмтлийг засаж сэлбэх, зорчигчдын аюулгүй

2017-04-12 Сургалт хийх тогооч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад  ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2017-03-21 ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ / ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА /

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу