2017-05-23 БЯЛДАРЖУУЛАХ ТАНХИМД АЭРОБИК, ИОГИЙН БАГШ АЖИЛД АВНА

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-23 \"ТАЧИ МАРТ\" ДЭЛГҮҮРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ АВНА

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-23 БЯЛДАРЖУУЛАХ ТАНХИМД БАГШ, ДАСГАЛЖУУЛАГЧ /эрэгтэй/

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-18 \"ТАЧИ\" БЕЙКЕРИ-Д ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-17 ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-13 \"ТАЧИ\" БЭЙКЕРИ-Д ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-09 ИНЖЕНЕР, МЕХАНИК

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-05-08 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ИНЖЕНЕР /ЭРЭГТЭЙ/

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ

2017-04-17 \"ТАЧИ бейкери\"-д үйлчилгээний ажилтан

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ 

2017-04-17 МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ЭРЭГТЭЙ/

Компанийн маркетингийн бодлого, төлөвлөлтийг хангаж ажиллах, гүйцэтгэлийн хэрэгжилтэд хяналт тавихКомпанийн эрхэм зорилгын хүрээнд бизнесийн буюу өрсөлдөөний стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг