2017-04-26 Бизнес хөгжлийн ажилтан

Компанийн стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа хийх;Бизнес хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой төсөл, гэрээ боловсруулах, байгуулахМонгол улсын болон гадаадын мэрг

2017-04-25 ХАБЭА Мэргэжилтэн

- Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага стандартыг холбогдох хууль дүрмийг үндэслэн боловсруулах түүнийг хэвшүүлэх- Ажилтны хөдөлмөрлөх аюулгүй нөхцлийг бүрдүүлэх, урьдчилан

2017-04-21 Рестораны менежер /KFC/

KFC салбар рестораны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах;Салбарын борлуулалт, ашгийг нэмэгдүүлэх;Маркетингийн хөтөлбөр, стратегийг нэвтрүүлэх, хэрэгжил

2017-04-12 Чанар, судалгааны албаны дарга

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдөж ажиллуулах, мөрдөж ажиллаж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллахРесторан болон бэлтгэн нийлүүлэгчдэд чанарын хяналт тавих, сайжруулах,Компанийн бүтээгдэ

2016-02-12 Чанар, Судалгааны Ажилтан

Шинээр нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх арга технологийг судлах,сургалтыг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавихУдирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх тайлагнахБатлагдсан брендийн бүтээгдэх

2015-03-23 Төслийн менежер /KFC/

KFC төсөл дээр хөрөнгө оруулалтыг амжилттай удирдан зохион байгуулж, "Build Smarter" төслийг хариуцан ажиллах