2017-04-24 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримтын боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх;Байгуулла

2017-04-20 Бизнес хөгжлийн ажилтан

Компанийн стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа хийх;Төсөл боловсруулах;Харилцагч байгууллагуудтай холбоотой ажлуудыг хариуцан ажиллах;Гүйцэтгэгч компаниудыг судалж

2016-08-04 Чанар, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан

Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын болон чанарын стандартыг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах, Салбар ресторанууд дээр чанарын аудит хийж, чанарын стандартыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, аудитын сист

2014-10-07 Рестораны туслах менежер /Pizza Hut/

“PHD” салбар рестораны үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган манлайлах,салбарын борлуулалт, ашгийг хамгийн дээд түвшинд хүртэл өсгөх, салбарын үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, марк

2014-10-07 Рестораны ерөнхий менежер /Pizza Hut/

"PHD" салбар рестораны үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган манлайлах,салбарын борлуулалт, ашгийг хамгийн дээд түвшинд хүртэл өсгөх, салбарын үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, марк