2017-04-28 Худалдааны зөвлөх

- Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх- Урамшуулал, бүтээгдэхүүний танилцуулга тайлбар хийх- Хөдөө орон нутаг болон байгууллагын борлуулалт зохион байгуулах- Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, дэлгүүрийн зох

2017-04-26 Япон хэлтэй менежер

Аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудтай холбоо харилцаа тогтоох, шинэ харилцагчтай хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлэх, санал тавих,Хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцэл хийх, хамтран ажиллахХарилцагч

2017-04-26 Хөгжүүлэлтийн инженер

- Embedded төхөөрөмж дээр шаардлагын дагуу програм хөгжүүлэх, тестлэх,

2017-04-26 Сэлбэг, засвар үйлчилгээ хариуцсан ахлах менежер

Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчтэй өдөр тутам харилцах, төлөвлөгөө, тайлан, гүйцэтгэлийн мэдээллийг илгээх Өдөр тутмын гадаад харилцааг жигд ханган ажиллаж байнгын холбоотой байх, тулгамдсан асуудлыг у

2017-04-26 Борлуулалт, маркетингийн ажилтан /Автомашин/

Үйлчилгээний стандартыг мөрдөн ажиллах Үйлчлүүлэгчид үзүүлэнгийн танхимд байгаа болон захиалж болох автомашины талаар сурталчлах, үзүүлэлт, тоноглол, онцлог давуу талын талаар тайлбарлах, худал

2017-04-25 Кассын нярав

- Бараа материалын орлого зарлагын гүйлгээг бүртгэж анхан шатны баримт бүрдүүлэх - Харилцагчидтай харилцаж бэлэн болон бэлэн бус орлогыг бүртгэж анхан шатны баримт бүрдүүлэх, - Борлуулалтын нүүр тай

2017-04-24 Mэдээлэл технологийн албаны дарга

Мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн систем, дэд системүүдийн тасралтгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангах,Гэмтэл доголдол гарсан тохиолдолд засварлах үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах.Ашиглагдаж байгаа

2017-04-24 Бизнес хөгжлийн ахлах менежер

Группийн салбар компаниудын стратеги төлөвлөлт, шинэ бизнес хөрөнгө оруулалтыг оновчтой удирдан зохион байгуулах, шаардлагатай зах зээлийн судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, бизнес хөгжлийн асуудлаар уди

2017-04-24 Систем администратор

Шинэ технологи, арга техникүүдийг судалж компани болон төсөлд хэрэгжүүлэх боломжийг нэвтрүүлэхСистемүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, системийн нөөцлөлтийг хийх,  удирдлагад тайлагнах, удирдла

2017-04-24 Тооцооны нягтлан бодогч

Бараа материалын анхан шатны баримтын иж бүрдэлийг хангаж орлого, зарлагын гүйлгээ бүртгэж санхүүгийн системд бүртгэх,Бараа материалын өртөг тооцоолол хийж санхүүгийн системд бүртэх,Авлага, өглөгтэй х