2017-04-25 Худалдааны төлөөлөгч / Эрэгтэй /

XEROX брендийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах,Байгууллага болон хувь хүмүүстэй хамтын ажиллагааны харилцаа тогтоох, Борлуулалтын гэрээ хэлцэл, тендерийн материал боловсруулах,