Даатгалын төлөөлөгчийн ажлын байрны тодорхойлолт:

  Даатгалын төлөөлөгчийн ажлын байрны энэхүү загвар тодорхойлолт нь тухайн ажлын байранд тохирох ажил горилогчдыг татах ажлын байрны өргөдлийг боловсруулахад туслах болно. Энэхүү загвар тодорхойлолтыг тухайн ажил үүргийн онцлог шинж болон шаардлагуудад нийцүүлэн өөрчилж засах боломжтой.Тодорхойлолт: Даатгалын төлөөлөгч

Даатгалын төлөөлөгчийн ажлын байрны зорилго: Амьдралын, эрүүл мэндийн болон хөдөлмрийн чадвараа алдах эрсдлийн даатгал зэргийг борлуулж, харилцагч үйлчлүүлэгчийн өөрчлөгдөж буй даатгалын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж, үйлчилгээгээр хангах.

Даатгалын төлөөлөгчийн ажил үүргүүд:
  • Тодорхойлолт, лавлах ном болон онцгой сонирхлын бүлгүүдэд зориулсан төлөвлөгөөг ашиглан урт хугацааны эх үүсвэрт зориулсан санг хөгжүүлэх.
  • Мэйлээр харилцах, устаар ярих гэх мэтээр боломжит үйлчлүүлэгчдийг татах; компаний уулзалт, хурал дээр бүлэг, группт илтгэл тавих; санхүүгээ сайжруулах талаар олон нийтийн бүлгүүдэд илтгэл тавих, яриа хийх.
  • Баримт олох ажлуудыг хуваарилж, үйлчлүүлэгчийн тусгай хэрэгцээ, санхүүгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох; даатгалын гэрээгээр хариуцах нийт дүн болон хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох.
  • Шуурхай нөхөн төлбөр болон урт хугацааны стратегийн гүйцэтгэлд зориулсан тооцоолол болон үнийн саналыг боловсруулж, хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах.
  • Нөхөн төлбөрийн өргөдлийг бүрдүүлж, даатгалыг батлуулах.
  • Даатгалын гэрээ хийж, нөхөн төлбөрийг олгох; гэрээний биелэлтийг очиж харах, үнэлгээний хэрэгцээг төлөвлөх.
  • Шууд орлогын маягтуудаар хангаж, тасралтгүй үйлчилгээ үзүүлэх; амь даатгалын гэрээ болон даатгалын зээлийн өргөдлүүдэд гарсан өөрчлөлтүүдийг боловсруулах.
  • Даатгалын гэрээний нөхөн төлбөрийг олгож, нас барсны тэтгэмж олгох; үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг дахин үнэлэх.
  • Боловсролын үйл ажиллагаануудад хамрагдаж, мэргэжлийн мэдлэгээ дээшлүүлэх; мэргэжлийн нийтлэлүүд унших; хувийн харилцаа холбоог хадгалах; мэргэжлийн байгууллагуудад хамрагдах.
  • Шинэ болон янз бүрийн санал хүсэлтүүдийг хэрэгжүүлэх үүднээс ажлуудыг хуваарилах, даатгалын төлөөлөгчийн нэр хүндийг сайжруулах, ажлын гүйцэтгэлд хувь нэмэр оруулах боломжуудыг судлах.
Ур чадвар: Прогноз гаргах, борлуулалтын зорилтыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж борлуулах, хүмүүстэй харилцах, бүтээгдэхүүний мэдлэг, ерөнхий математикийн ур чадвар, зохион байгуулалттай, итгэлтэй, статистикийн шинжилгээ.


BizNetwork.mn сайт танд таалагдаж байвал Like
Өмнөх нийтлэл

Мэдүүштэй - Ажил мэргэжил ба Карьер

Дараагийн нийтлэл

Мэдүүштэй - Ажил мэргэжил ба Карьер


Сэтгэгдлүүд

Krilleer On/Off (Ctrl+Alt)   Хөрвүүл   Тохиргоо   © 2008 Adiya Bold
Холбоотой нийтлэлүүд
Санал болгож байна

Мэдүүштэй - Чөлөөт цаг

Мэдүүштэй - Чөлөөт цаг

Мэдүүштэй - Дэлхий дахинд