Түргэн хэллэг хэлцгээе

Оруулсан : А. Нямтогтох 2010-07-16 11:16:51

Ороо бор
Жороо хул

Гарын ар нь энэ
алга нь энэ

Орооцолдсон олон олсны орооцолдоог нь гаргах гээд орооцолдоог нь гаргалгүй орооцолдоотой нь орхижээ

Сэтгэгдлүүд


Krilleer On/Off (Ctrl+Alt)   Хөрвүүл   Тохиргоо   © 2008 Adiya Bold