Нууцлалын баталгаа

BizNetwork.mn нь үйлчүүлэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд чухалчлан үзэж халдашгүй байдлыг бүхий л сүлжээний харилцаанд бүрэн хангадаг. Бид манайд харъяалагддаггүй бусад компани хувь хүмүүсийн үйлчилгээнд ямар нэгэн баталгаа өгөхгүй. Та манай цахим хуудсаар үйлчлүүлж манай үйлчлүүлэгч болох нь дараах нууцлалын баталгааг хүлээн зөвшөөрсний илрэл юм.

Таны мэдээлэл хэрхэн цуглуулагдаж яаж хэрэглэгдэх вэ?

BizNetwork нь бизнесийг дэмжигч сайт учраас хэрэглэгчддээ карьерийн мэдээллээ аль болох нээлттэй байлгах бодолтой ажиллана Та BizNetwork.mn-ээр үйлчлүүлэхдээ бөглөсөн мэдээлэл манай мэдээллийн баазад аюулгүйгээр хадгалагдах болно. Та өөрөө хүсэх юм бол зайлшгүй оруулах ёстой мэдээллээс бусад зарим нэг мэдээллийг оруулахгүй байж болох боловч энэ нь таныг манай сүлжээний олон давуу талуудыг ашиглахад саад болох магадлалтай. Бид таны оруулсан мэдээллийг зөвхөн танд тустай нөхцлөөр буюу таны хүсэлтэнд хариулах, тухайн үйлчилгээг үзүүлэхэд болон тантай холбоо барих зэрэгт ашиглана. Мөн та өөрөө оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой. Мөн өөрийн оруулсан мэдээллүүдээс хувийн чанартай мэдээллүүдийг тань зөвхөн таны зөвшөөрөлтэйгээр хэн нэгэнд харуулах болно.

Мэдээлэл хэр найдвартай хамгаалагддаг вэ?

Бид таны оруулсан хувийн мэдээллийг чандлан хадгалж хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй бөгөөд манай мэдээллийн бааз нь хорлон сүйтгэгчдээс сайтар хамгаалагдсан болно. Мөн та өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийж, сургууль интернэт кафе зэрэг нийтийн компьютер ашиглаж байгаад дуусахдаа бүртгэлээсээ гарч байна уу!

Мэдээллийн халдашгүй байдалд хандах тохиолдол байгаа юу?

Эдгээрээс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.

Насанд хүрээгүй хэрэглэгчдэд үйлчлэх үү?

BizNetwork.mn Их дээд сургууль төгссөн, ажил эрхлэж буй, эсвэл бизнес эрхлэж буй насанд хүрсэн хуулийн этгээдэд үйлчилнэ. Тиймээс насанд хүрээгүй гишүүдийн бүртгэлийг хүлээж авахгүй.

Харилцаа, хамтын ажиллагаанд нууцлал баталгаатай юу?

Манайх бусад үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжтой бөгөөд тэдгээр хамтрагчдад хамаарах нууцлалын асуудлыг бид хариуцахгүй. Дахин сануулахад таны хувийн мэдээлэл чандлан хадгалагдах тул манай хамтрагчид ямар нэгэн байдлаар таны хувийн мэдээлэлд халдах боломжгүй.

Өөрчлөлт орох уу?

Дээр дурдсан нууцлалын баталгаанд бид ямар нэгэн анхааруулгатай буюу анхааруулгагүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд та манай цахим хуудаснаас хамгийн сүүлийн хувилбартай танилцаж байна уу!