Solo

Хувь хүн, шинээр бизнес эрхлэгчийн багц.

99,000
 1 жил
 • Ажлын зар - 50ш
 • Бизнес хуудас - 1ш
 • И-мэйл маркетинг
Бүртгүүлэх

Solo

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчийн багц.

299,000
 1 жил
 • Зарын жагсаалтанд давуу
 • Ажлын зар - 100ш
 • Бизнес хуудас - 5ш
 • И-мэйл маркетинг
 • Олон суваг
 • Executive зар нийтлэх
Бүртгүүлэх

Solo

Томоохон бизнесийн байгууллагын багц.

699,000
 1 жил
 • Зарын жагсаалтанд илүү давуу
 • Ажлын зар - хязгааргүй
 • Бизнес хуудас - 10ш
 • И-мэйл маркетинг
 • Олон суваг
 • Executive зар нийтлэх
 • CV баазаас хайх
 • Онцлог дизайн
 • Онцлох компаний лого
Бүртгүүлэх

Solo

Олон салбар компанитай групп компанийн багц.

1,299,000
 1 жил
 • Зарын жагсаалтанд хамгийн давуу
 • Ажлын зар - хязгааргүй
 • Бизнес хуудас - хязгааргүй
 • И-мэйл маркетинг
 • Олон суваг
 • Executive зар нийтлэх
 • CV баазаас хайх
 • Онцлог дизайн
 • Онцлох компаний лого
 • Охин компаниудад хямдрал - 20%
 • Хамтын ажиллагааны систем
Бүртгүүлэх
1

Executive зар оруулах

Удирдах албан тушаалтны мэргэжлийн мэргэжилтэнүүдэд зориулсан онцгой зар. Ажлын санал зөвхөн чадвар бүхий хүмүүст л хүрч очно.

2

Анкет/CV хайх

Веб сайтын CV-ний санруу нэвтэрч чадварлаг мэргэжилтэнүүдтэй шууд холбогдон урих боломжтой.

3

Онцлог дизайн

Бизнестээ болон байгууллагадаа тохирсон ажлын байрны зарын онцлог дизайнтайгаар гарна.

4

Олон суваг

Синглтон ХХК-ийн хамтран ажилладаг гэрээт www.mongolnews.mn www.mongolianeconomy.mn www.noyon.mn портал сайтуудаар зар түгээгдэнэ.

5

Байгууллагын анкетын сан үүсгэх

Байгууллагадөө тохиромжтой анкетыг хадгалан өөрсдийн анкетын баазыг үүсгэх боломжтой.

6

Онцлох компаний лого

Ажлын байр хуудсанд компанийн лого ажлын зартайгаа харагдах бөгөөд ажил идэвхитэй хайгч анкетаа бөглөн танай компанруу ямар ч үед илгээх боломжтой.

7

Охин компани

Охин компани бүртгүүлэхэд үзүүлэх хөнгөлөлттэй бөгөөд харилцан уялдаатай хамтран ажиллах бөгөөд энэ групп компанийн хамтын ажиллагаа хялбарчилна.

8

Бизнес хуудас

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулгыг гаргасанаар ажил горилогч нарт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.

9

И-мэйл Маркетинг

Зорилтод сегментийн хүмүүст очих цахим шуудангийн сурталчилгаа бөгөөд ажлын зар тань зорилтод сегментдээ шууд хүрнэ.

10

Хамтын ажиллагааны систем

Групп компанийн хүний нөөцийн менежерүүдийн хамтын ажиллагаад дэмжлэг үзүүлсэн функц